Miesięczne archiwa: 26/09/12

Warszawa 22-25.09.

Pobyt w stolicy rozpoczęliśmy od udziału w spotkaniu dzieci w wadami rąk, które było zorganizowane przez stowarzyszenie „W naszych rękach”. Było wiele atrakcji dla dzieci, jednak Antosia jest jeszcze troszkę za mała, żeby czynnie brać udział we wszystkich zabawach. Za to za rok ze swoim rówieśnikiem, Filipkiem, który również ma wady

Napisano w Antosia

Pomaganie

Zawsze wiedziałem, że posiadanie dobrego zdrowia obliguje mnie do pomocy innym. Ta właśnie możliwość powinna zmuszać każdego do działania. Dlatego zawsze imponowało mi i dawało wiele satysfakcji ratownictwo wodne, potem krwiodawstwo i wiele innych, mniejszych form pomagania innym również. Dlatego też parę lat temu zarejestrowałem

Napisano w Antosia

Indywidualne konto w fundacji

Antosia otrzymała swoje indywidualne konto w Fundacji. Od teraz możemy oficjalnie i publicznie zbierać środki na leczenie naszej córki Dziękujemy za wszystkie wpłaty na konto taty Antosi. Niestety okazało się, że nie możemy udostępniać go do publicznej, masowej wiadomości, a wszystkie środki muszą być zbierane na konto Fundacji. Wpłaty jakie

Napisano w Antosia