Miesięczne archiwa: 31/12/13

Rok 2013

Rok 2013 był dla nas ogromnie ważnym czasem. 365 dni sprawdzianu naszej miłości i wytrwałości. Rok przezwyciężania swoich słabości, chowania dumy i ambicji w kąt. Rok walki o lepsze życie córki, a także rok, w którym przyszła na świat siostrzyczka Antosi, Michasia. Rok, w którym daliśmy przyzwolenie na zadanie

Napisano w Antosia